MageWorld Phiên bản hệ thống 13.0-20200407

Thông tin về MageWorld instance of Odoo, the ERP Mã nguồn mở.

Cài ứng dụng

Website
Xây dựng trang web doanh nghiệp
Dự án
Tổ chức và lên lịch trình cho các dự án của bạn
Nhân viên
Tổng hợp chung thông tin nhân viên
Liên hệ
Tổng hợp chung thông tin liên lạc của bạn
Thảo luận
Chat, mail gateway và các kênh riêng
Email Marketing
Thiết kế, gửi và theo dõi email
Blogs
Công khai thông tin các bài blog, thông báo, tin tức